Kuntoutusta Kankaanpäässä

8.10.2020

Lihastaudit - Kelan sopeutumisvalmennuskurssit aikuisille, joilla on
lihassairaus, -dystrofia tai myastenia gravis

Kurssin tavoitteena on turvata ja parantaa työ- tai opiskelukykyä sekä itsenäistä toimimista arjessaan. Sopeutumisvalmennuskurssilla toimintakykyä tuetaan kokonaisvaltaisesti eri osa-alueet huomioiden.
Kuntoutuksessa opitaan tuntemaan oman sairauden aiheuttamia rajoitteita, mutta toisaalta löytämään voimavaroja ja keinoja aktiiviseen toimimiseen. Mukavassa ryhmässä päästään jakamaan kokemuksia sekä saamaan ja antamaan vertaistukea. Kuntoutujan läheinen saa kuntoutuksesta tukea, neuvoja ja ohjausta sekä ymmärrystä liittyen sairastumisen aiheuttamiin rajoitteisiin.

Kohderyhmä
Kurssien kohderyhmänä ovat lihassairautta, dystrofiaa, spinaalista lihasatrofiaa tai myastenia gravista sairastavat aikuiset, joilla sairaudesta aiheutuu moniammatillisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutuja voi olla työelämässä, palaamassa työhön, opiskelija, kuntoutustuella tai poissa työelämästä. 

Kurssien rakenne ja toteutus
Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa. Kuntoutujan läheinen voi osallistua kuntoutukseen kolme vuorokautta päätösjakson lopussa. Kurssilla toimitaan suurimmaksi osaksi ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn, tukemaan arkielämässä selviytymistä, omien voimavarojen tunnistamista ja toimintakyvyn ymmärtämistä ja hyväksymistä.

Kuntoutuksesta vastaa osaava moniammatillinen työryhmä.

Kurssiajankohdat

           KURSSI 1.              JAKSO 2. JAKSO  Kohderyhmä
75902 09.11.–13.11.2020 10.05.–14.05.2021 lihassairaudet ja -dystrofiat
77040 22.02.–26.02.2021 16.08.–20.08.2021 myastenia gravis
77038 26.04.–30.04.2021 27.07.–01.10.2021 lihassairaudet ja -dystrofiat
77039 20.09.–24.09.2021 28.02.–04.03.2022 lihassairaudet ja -dystrofiat


Hakeminen
Kerro omalle lääkärillesi kuntoutustarpeestasi ja –tavoitteistasi. Lääkäri kirjoittaa Blausunnon,
joka tarvitaan kuntoutushakemuksen liitteeksi. Täytä Kelan
kuntoutushakemus KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai KU132
(harkinnanvarainen kuntoutus) ja toimita hakemus liitteineen Kelaan.

Lisätiedot:
Kuntoutussihteeri
050 394 7524
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Kelankaari 4 • 38700 Kankaanpää
puh. 02 57 333 • www.kuntke.fi

 

Liitteet