"Näillä lihaksilla" - työtä lihassairaan hyväksi Keski-Suomessa

"Lihaksista viis - Liikkumaan siis!" - Liikunnallinen starttipäivä Koivuniemessä 27.8.2016
Mitokondriotaudit-opas

Tilaa Mitokondriotaudit-opas Neuroliiton verkkokaupasta: https://neuroliitto.fi/tuotekategoria/oppaat-ja-kirjat/.

Jos sinulla on mitokondriosairaus, saat teoksen veloituksetta.

 

Mitä sote ja maakuntauudistus ovat tiivistetysti?

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesityksen kaatuivat  (11.3.2019 / aa)

Uudistus siirtyy nyt kokonaisuudessaan seuraavan hallituksen ratkaistavaksi. Hallituksen kokoonpanosta ja neuvotteluista riippuu, millainen yhteinen linja löytyy. Jos kaikkien puolueiden yhteinen tahtotila on jatkaa muutoksen eteenpäin viemistä, ministeriöt ja maakunnat voivat jatkaa valmistelua myös kesän yli. Syksyllä lienee selvillä, millaista mallia ja lakiperustaa uusi hallitus ryhtyy esittämään. Koska lakivalmistelu alkaa alusta, maakunnan tai sitä vastaavan itsehallinnollisen alueen aloitus siirtyisi vähintään vuoteen 2023. Jos uusikaan hallitus ei löydä yhteistä näkemystä, kansallisen ratkaisun etsiminen raukeaa kokonaan. Seuraavista askelista saataneen jotain osviittaa aikaisintaan huhtikuussa.

Keski-Suomi ajaa valmistelun hallitusti alas tulevan kevään aikana (8.3.2019 / aa)

Konkreettiset jatkoaskeleet Keski-Suomessa

Alasajo tarkoittaa KS 2021 -projektin mukaan konkreettisesti sitä, että Keski-Suomen liiton alaisuudessa tehty maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu nykymuodossa pysähtyy ja valmistelijat käynnistävät loppuraportoinnin Keski-Suomessa havaituista kehittämistarpeista sekä laatii ehdotukset siitä, millaista maakunnallista kehittämistyötä kannattaisi jatkossa tehdä. Valmistelua varten perustetut valmisteluryhmät jatkavat vielä kevään ajan, jotta laaditut yhteistyömallit ja suunnitelmat saadaan koostettua loppuraportointiin. Myös erilaiset kehittämis- ja yhteistyöryhmät yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa kokoontuvat, jotta voidaan arvioida, miten uudistuksen aikana muodostettuja verkostoja voidaan hyödyntää myös tulevaisuuden palveluiden kehittämisessä. Toukokuussa tullaan järjestämään laaja ja kaikille yhteistyökumppaneille avoin seminaari, jossa uudistustyön opit käydään läpi.

Mitä soten kaatuminen tarkoittaa järjestöjen kannalta?  

Keskisuomalaiset järjestöt ovat jo aiemmin todenneet, että sotesta huolimatta tarvitaan mm. järjestöjen keskinäisen yhteistyön ja verkostojen tiivistämistä sekä yhteistyön kehittämistä olemassa olevien organisaatioiden kanssa. Järjestö 2.0- kokonaisuuteen kuuluva Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke jatkaa toimintaansa. Hankkeelle on tässä vaiheessa olemassa oleva rahoituspäätös kuluvalle vuodelle. Hankkeen toiminnan suuntaamisesta soten kaaduttua keskustellaan rahoittajan ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa kevään mittaan. Lisää tiedotetaan, kun asiasta on uutta tietoa.

Keski-Suomen valmistelussa on varauduttu erilaisiin skenaarioihin. Niistä voit lukea lisää KS2021-uutiskirjeestä.

Katso myös https://www.yhdistystori.fi/2018/11/09/sosiaali-ja-terveysvaliokunnan-mietinnot-jarjestojen-kannalta/  (koonnut 9.11.2018 /aa)

Tutustu diaesitykseen Sote ja maakuntauudistus

ja lue lisää oheisista linkeistä

www.alueuudistus.fi

www.ks2021.fi

http://www.kyt.fi/keski-suomen-vaikuttavat-jarjestot

 

Asiakirjat ja tiedotteet

Tuntematon tiedostomuotoJärjestöille_sotemaku_11.10.2017.pptx (10.1 MB)
Sote ja maakuntauudistus
Tuntematon tiedostomuotoLihastaudit-OmatoiminenLiikunta-29082017.pptx (6.1 MB)
Lihastautipotilaan omatoiminen liikunta toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpysymisessä - Tuulikki Alanko TtM, Ft (KSSHP) Alustus Vertaispäivänä "Vertaisuus on tila, jota yhdessä luomme" 29.8.2017 (MSPowerPoint-esitys)
Tuntematon tiedostomuotoLihastaudit-SyoMonipuolisesti-290817.pptx (2.3 MB)
Syö monipuolisesti - Kati Venäläinen,ravitsemussuunnittelija (KSSHP) Alustus Vertaispäivänä "Vertaisuus on tila, jota yhdessä luomme" 29.8.2017 (MSPowerPoint-esitys)
MS Word -tiedostoJasenmaksutiedote-kslty2018(1).docx (70 kB)
Jäsenmaksutiedote 1.3.2018 Word-asiakirja (sisältää lomakkeen perhejäsenmaksun käyttöönottoa varten)
PDF-tiedostoJasenmaksutiedote-kslty2018(1).pdf (134 kB)
Jäsenmaksutiedote 1.3.2018 PDF-asiakirja (sisältää käsin täytettävän lomakkeen perhejäsenmaksun käyttöönottoa varten)
PDF-tiedostoPaatosJasenmaksuista2018-kslty20171125.pdf (114 kB)
Yhdistyskokouksen päätös (25.11.2017) vuoden 2018 jäsenmaksuista
PDF-tiedostoLeivonmäen kulkuyhteydet ja kartat(Harjujärvi).pdf (207 kB)
Ajo-ohje Harjujärven kodalle (Leivonmäen kansallispuisto)
PDF-tiedostoToimintasuunnitelma-2019-kslty.pdf (149 kB)
Keski-Suomen lihastautiyhdistyksen toimintasuunnitelma 2019
PDF-tiedostoTalousarvio2019-kslty.pdf (232 kB)
Keski-Suomen lihastautiyhdistyksen talousarvio 2019

Maaliskuu 2019

Maaliskuu 2019
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

Kerro, mikä tänä vuonna tuottaa Sinulle iloa!

Pienet jutut ovat parhaita muuttamaan päivän. Kerro, minkä uuden Sinulle hyvää oloa tuovan toistuvan asian aiot toteuttaa! Se voi olla harraste, liikunta, harjoite, pieni jumppa, kulttuuririento, hyötyaskare tms tekeminen, joka saa sinut liikkeelle. Päätä nyt ja kerro meille!